Dr. Άλεξ Π. Μπετροσιάν, MD | Ειδικός Παθολόγος-Εντατικολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Φροντίδας Υγείας  ‘Καλλιστώ’

Ασθενής με χειρουργηθέν αυτόματο υποσκληρίδιο αιμάτωμα και με 25νθήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΜΦΗ) για παρηγορητική φροντίδα λόγω μικρού προσδόκιμου επιβίωσης. Είχαν προηγηθεί δύο χειρουργικές επεμβάσεις (αρχικά κρανιοτομή-αφαίρεση του αιματώματος και μεταγενέστερα κρανιοανάτρηση για παροχέτευση νέου αιματώματος). Κατά την εισαγωγή του στη ΜΦΗ ήταν σε κώμα (κλίμακα Γλασκώβης 6) με μερική μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μέσω τραχειοστομίας, αιμοδυναμικά ασταθής υπό ινότροπη υποστήριξη και εμπύρετος υπό τετραπλή αντιβιοτική αγωγή.

Έλαβε την αναγκαία υποστήριξη που είχε σαν στόχο την διατήρηση της ζωής και βελτίωση των επιμέρους παραμέτρων δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην διατήρηση ικανοποιητικής οξυγόνωσης με τη περιοδική χρήση αναπνευστήρα, της αρτηριακής πίεσης με την εφαρμογή αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων, ελέγχου των λοιμώξεων-σηπτικών επεισοδίων με την ανάλογη και στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή καθώς και την υλοποίηση προγράμματος εξειδικευμένης φυσιοθεραπευτικής αγωγής που είχε σαν στόχο την αναπνευστική υποστήριξη, την μυϊκή ενδυνάμωση και την νευρολογική αποκατάσταση, με την εφαρμογή δυναμικών προγραμμάτων με συνεχείς αναπροσαρμογές ανάλογα των εκάστοτε αναγκών του ασθενούς.

Υπό την συνεχή παρακολούθηση και τις κατάλληλες ιατρικές- νοσηλευτικές και φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις παρουσίασε αρχικά σταθεροποίηση και στη συνέχεια βελτίωση της νευρολογικής του εικόνας με έξοδο από το κώμα και έναρξη κινητικότητας των άκρων. Η αποκατάσταση του αναπνευστικού συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την μελλοντική πορεία του ασθενούς με τραχειοστομία που εξέρχεται από ΜΕΘ. Η διαχείριση της τραχειοστομίας και ο απογαλακτισμός του ασθενούς από την χρήση του αναπνευστήρα ήταν πρωταρχικό μέλημα για την αποκατάσταση και την πορεία του ασθενούς μας . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρώτη είχε στόχο τον περιορισμό των εκκρίσεων με τακτικές και προσεκτικές τραχειοβρογχικές αναρροφήσεις από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, φροντίζοντας ταυτόχρονα την υγιεινή πέριξ και του εσωτερικού αυλού της στομίας , την τοποθέτηση του ασθενούς σε θέσεις παροχέτευσης εκκρίσεων, την συχνή εφύγρανση μέσω ειδικών συσκευών, που όλα μαζί οδηγούν στη διατήρηση της ακεραιότητας και της βατότητας της στομίας καθώς και τον έλεγχο των λοιμώξεων, που με τη σειρά τους προκαλούν επιδείνωση και συχνά ανεπάρκεια του αναπνευστικού συστήματος. Ο απογαλακτισμός, δηλαδή η απελευθέρωση/απομάκρυνση από την μηχανική υποστήριξη, μερική ή ολική, και η δυνατότητα του να αναπνέει μέσω της τραχειοστομίας ακολουθεί την σταθεροποίηση του ασθενούς και μας επιτρέπει τον προγραμματισμό για την αφαίρεση της τραχειοστομίας βάσει πρωτοκόλλου σύγκλισης της . Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή σύγκλιση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: i. ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης (κλίμακα Γλασκώβης >8), ii.εκούσιο βήχα και ισχυρό αντανακλαστικό του βήχα iii. μειωμένες εκκρίσεις τόσο στη ποσότητα (< 2 αναρροφήσεις / 8ωρο), όσο και στη σύσταση (λεπτόρρευστες και διαφανείς) τους iv. διατήρηση ικανοποιητικής οξυγόνωσης (κορεσμός > 95%) και αναπνοής από τη μύτη και στόμα μετά την τοποθέτηση τάπας τραχειοστομίας (> 72ωρες ) v. ασφαλή κατάποση με καλό συντονισμό με ανύψωση λάρυγγα μετά από ενδοσκοπικό έλεγχο με εύκαμπτο ρινοφαρυγγοσκόπιο vi. απουσία χρωματισμού στις εκκρίσεις της τραχείας μετά από κατάποση χρωστικής ουσίας (δοκιμασία Blue dye test).

Δεδομένου ότι ο ασθενής μας πληρούσε όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά πάροδο 6 μηνών απο το συμβάν, δοκιμάστηκε η αφαίρεση του τραχειοστόματος και εφαρμόστηκε πιεστικά γάζα για την κάλυψη της τομής της τραχείας που επουλώθηκε ανεπίπλεκτα μετά από 72 ώρες. Έκτοτε παραμένει με ικανοποιητική αναπνευστική λειτουργία προοδευτικά βελτιούμενη, ικανοποιητικό μη παραγωγικό βήχα και σταθερό κορεσμό αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για αποκατάσταση.