Σύγκλειση τραχειοστομίας σε ασθενείς μετά από βαριά νόσηση από COVID-19 στη ΜΦΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ:Η δύσκολη αποκατάσταση

Σύγκλειση τραχειοστομίας σε ασθενείς μετά από βαριά νόσηση από COVID-19 στη ΜΦΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ:Η δύσκολη αποκατάσταση

Η πανδημία COVID-19, που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 δημιούργησε ένα πολύπλοκο πρόβλημα για την δημόσια υγεία, με διαφόρου τύπου επιπλοκές και δυσλειτουργίες στα συστήματα υγείας.

Σύγκλειση τραχειοστομίας σε ασθενή με Μυασθένεια στη ΜΦΗ ‘Καλλιστώ’

Σύγκλειση τραχειοστομίας σε ασθενή με Μυασθένεια στη ΜΦΗ ‘Καλλιστώ’

Η Μυασθένεια gravis είναι μια χρόνια νευρομυική νόσος που οδηγεί σε διαφόρου βαθμού μυϊκή αδυναμία. Οι μύες του προσώπου, των οφθαλμών και της κατάποσης είναι εκείνοι που επηρεάζονται συχνότερα και οδηγούν σε διπλωπία…

Αποκατάσταση τραχειοστομίας σε ασθενή με χειρουργηθέν υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Αποκατάσταση τραχειοστομίας σε ασθενή με χειρουργηθέν υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Ασθενής με χειρουργηθέν αυτόματο υποσκληρίδιο αιμάτωμα και με 25νθήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΜΦΗ) για παρηγορητική φροντίδα λόγω μικρού προσδόκιμου επιβίωσης…

Επιτυχής σύγκλειση τραχειοστομίας σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Επιτυχής σύγκλειση τραχειοστομίας σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η αποκατάσταση της συνέχειας των αεραγωγών ή αλλιώς η σύγκλειση της τραχειοστομίας ενός ασθενή είναι μια φαινομενικά απλή αλλά και ταυτόχρονα σύνθετη διαδικασία που απαιτεί υψηλό βαθμό γνώσεων, εμπειρία, άριστο συντονισμό …

Η Τραχειοστομία στους Ενήλικες Ασθενείς

Η Τραχειοστομία στους Ενήλικες Ασθενείς

Η τραχειοστομία είναι μια οπή (τραχειοτομή είναι η χειρουργική διαδικασία, τραχειοστομία η δημιουργία μόνιμου ή ημι-μόνιμου ανοίγματος στη τραχεία) που γίνεται χειρουργικά στο πρόσθιο μέρος του λαιμού, κάτω από τον λάρυγγα στην τραχεία. Προάγει, μέσω αυτής, την είσοδο..

Μετανοσοκομειακή Ιατρική & Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας

Μετανοσοκομειακή Ιατρική & Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας

Ο όρος μετανοσοκομειακή ιατρική και μακροχρόνια φροντίδα υγείας (μετα-φροντίδα) εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας που μοιράζονται τον στόχο του να επαναφέρουν τον  πρόσφατα νοσηλευθέντα  ασθενή  στο κατα το δυνατό καλύτερο σωματικό…