Ο όρος μετανοσοκομειακή ιατρική και μακροχρόνια φροντίδα υγείας (μετα-φροντίδα) εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας που μοιράζονται τον στόχο του να επαναφέρουν τον  πρόσφατα νοσηλευθέντα  ασθενή  στο κατα το δυνατό καλύτερο σωματικό…

read more