Ασφάλεια κατά του Covid 19

Dr. Άλεξ Π. Μπετροσιάν, MD | Ειδικός Παθολόγος-Εντατικολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Φροντίδας Υγείας και Αποκατάστασης ‘Καλλιστώ’

 

Η πανδημία του COVID-19 έχει δυσανάλογα προσβάλλει τις μεγάλες ηλικίες, ιδίως σε όσους ζουν σε οργανωμένες δομές όπως οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 55 εκατομμύρια κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο , ενώ 1.5 εκατομμύριο θάνατοι στον κορονοϊό. Δεδομένα από πολλά κέντρα του κόσμου δείχνουν ότι περίπου το 40% των θανάτων αυτών αφορούν περιθαλπόμενους σε ΜΦΗ, ενώ σε κάποιες χώρες το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 80%.

Οι περιθαλπόμενοι των ΜΦΗ αποτελούν ένα πολύ ευαίσθητο πληθυσμό μόλυνσης από COVID-19, λόγω του ότι ανήκουν στην Τρίτη ηλικία, έχουν εύθραυστη υγεία με πολλές συν-νοσηρότητες που πολλές φορές κάνουν την αναγνώριση των τυπικών συμπτωμάτων του COVID-19 αρκετά δύσκολη. Τα δεδομένα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη λήψης πολύ αυστηρών μέτρων προστασίας για την αποφυγή εισόδου και την αντίθετη περίπτωση περιορισμού του ιού στις δομές αυτές. Δομές που είναι υπο-στελεχωμένες έχουν λιγότερη πιθανότητα ελέγχου – περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19 σε αυτές, σε σχέση με εκείνες που διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαρκή αριθμό προσωπικού όλων των βαθμίδων. Τα υψηλά standards του προσωπικού, ο καλός έλεγχος των εν γένει λοιμώξεων, οι επαρκείς και συνεχείς έλεγχοι με μοριακά και γρήγορα tests όλων των εμπλεκομένων (περιθαλπόμενων και προσωπικού) καθώς και η επάρκεια του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού είναι οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν κατά πόσον ο COVID-19 διεισδύει σε κάποια δομή και κατά πόσον εξαπλώνεται.

Η πολιτεία πολύ νωρίς έχει καθορίσει και επιβάλλει πολύ αυστηρά μέτρα για να εμποδίσει και να διαχειριστεί τον COVID-19 στις ΜΦΗ και ταυτόχρονα να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές , ετσι ώστε η μακροχρόνια φροντίδα υγείας να είναι ολοκληρωμένη και να αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης φροντίδας υγείας που περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την θεραπεία, την αποκατάσταση και την ανακουφιστική φροντίδα. Μέσω αυτών των υπηρεσιών οι περιθαλπόμενοι των ΜΦΗ θα απολαμβάνουν την ποιοτική, δίκαιη και βιώσιμη φροντίδα που τους επιτρέπει να ζουν με σεβασμό των βασικών τους δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ασφάλεια κατά του Covid 19 | Καλλιστώ Care
Ασφάλεια κατά του Covid 19 | Καλλιστώ Care