Φυσικοθεραπεία

Πρωτόκολλα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης Ασθενών

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην τρίτη ηλικία έχει εξελιχθεί και αναβαθμιστεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην αποκατάσταση αλλά και στην πρόληψη, που είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Οι μελέτες των τελευταίων ετών μας δείχνουν ότι η φυσικοθεραπεία βοηθά στην μείωση του πόνου, στην αύξηση της λειτουργικότητας, αλλά και στην καλύτερη κοινωνική επανένταξη των ασθενών με καρδιακές, αναπνευστικές, νευρολογικές και μυοσκελετικές παθήσεις.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρωτόκολλα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης Ασθενών | Καλλιστώ Care

Copyright Therapeutic Associates

Ολική αρθροπλαστική ισχίου:

Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση σε ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι άμεση, καθώς ο ασθενής από τις πρώτες κιόλας ώρες, βρίσκεται σε θέση να ορθοστατήσει και να πραγματοποιήσει βάδιση χωρίς να υπάρχει αντένδειξη, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (συνυπάρχων πρόβλημα υγείας).

Εφαρμόζονται:

 • Ασκήσεις για αύξηση εύρους κίνησης και ελαστικότητας
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης κάτω άκρου για αύξηση μυϊκής δύναμης τετρακεφάλου, απαγωγών και γλουτιαίων μυών
 • Ασκήσεις επανεκπαίδευσης βάδισης, για βελτίωση πρότυπου κίνησης, ρυθμού βηματισμού, ισορροπίας και αντοχής.
Κατάγματα του εγγύς μηριαίου οστού:

Τα κατάγματα του εγγύς μηριαίου οστού κατηγοριοποιούνται με βάση την ανατομική περιοχή του κατάγματος σε:

 • Κατάγματα Αυχένα Μηριαίου Οστού (Υποκεφαλικά)
 • Διατροχαντήρια Κατάγματα
 • Υποτροχαντήρια Κατάγματα

H φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνει:

 • Ασκήσεις αναπνευστικού για διατήρησης καλής λειτουργίας του καρδιοαναπνευστικού συστήματος
 • Ασκήσεις προοδευτικής ενδυνάμωσης του μυϊκού συστήματος των κάτω άκρων, με έμφαση στους απαγωγούς του χειρουργημένου ισχίου για την αποφυγή αργότερα του σημείου Trendelenburg
 • Αλλαγές θέσεων του ασθενούς προς την υγιή πλευρά και εκμάθηση των μεταφορών του επί κλίνης και σε καθιστή θέση
 • Προοδευτική φόρτιση του μέλους σε ορθοστάτιση και βάδιση αναλόγως με τις κατευθυντήριες οδηγίες του θεράποντος ιατρού
 • Επανεκπαίδευση βάδισης, δίνοντας έμφαση στο ορθό πρότυπο κίνησης και στην διατήρηση καλής ισορροπίας (μεταφορές για μετατόπιση του κέντρου βάρους χωρίς να παρεκκλίνει).
Κατάγματα κοτύλης – λεκάνης:

H φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση περιλαμβάνει:

 • Ασκήσεις κινησιοθεραπείας άκρου πόδα
 • Ασκήσεις εύρους κίνησης του κάτω άκρου (αποφυγή ακραίων θέσεων ROM)
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης τετρακεφάλου και απαγωγών μυών σε πλήρη έκταση γόνατος με την πτέρνα σε επαφή με το κρεβάτι
 • Ήπιες διατάσεις οπίσθιου διαμερίσματος του κάτω άκρου
 • Αναπνευστικές ασκήσεις για διατήρηση καλής λειτουργίας του καρδιοαναπνευστικού συστήματος.

Όταν ο θεράπων ιατρός κρίνει μέσω διαγνωστικών απεικονίσεων ότι το κάταγμα έχει πορωθεί και η άρθρωση είναι σταθερή, το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας γίνεται πιο δυναμικό με :

 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης ανοιχτής και κλειστής αλυσίδας των μυών του κάτω άκρου στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ασθενή
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης κορμού και ισορροπίας
 • Επανεκπαίδευση βάδισης (σημαντικό να μην εμφανίζεται χωλότητα ή να έχουμε έκλυση απότομου έντονου επώδυνου ερεθίσματος)

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση για κατάγματα ώμου εξαρτάται από το είδος του κατάγματος (π.χ. ρωγμώδες, συντριπτικό κλπ) , την περιοχή που έχει γίνει η κάκωση και την γωνία τη γραμμής του κατάγματος με τον άξονα του οστού.


Κατά κύριο λόγο, σε κατάγματα ώμου εφαρμόζονται:

 • Περίδεση και ακινητοποίηση του ώμου με λειτουργικούς νάρθηκες ή γύψο για το χρονικό διάστημα που κρίνει ο θεράπων ιατρός, προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να επέλθει πόρωση. Στο διάστημα αυτό, εφαρμόζεται κινησιοθεραπεία μόνο στην άκρα χείρα και ήπια στον αγκώνα.
 • Ασκήσεις για αύξηση του εύρους κίνησης της ωμικής ζώνης
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του άνω άκρου
 • Επανεκπαίδευση του ωμοβραχιόνιου ρυθμού με ασκήσεις μπροστά σε καθρέπτη
 • Συνδυαστικές ασκήσεις για βελτίωση της λειτουργικότητας και βελτίωση καθημερινών δραστηριοτήτων

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση για αρθροπλαστική γόνατος περιλαμβάνει:

 • Άμεση κινητοποίηση από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά από την χειρουργική επέμβαση
 • Επανεκπαίδευση βάδισης με χρήση βοηθήματος τύπου Π ή βακτηριών τις πρώτες 2-3 εβδομάδες
 • Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του κάτω άκρου και αντιμετώπισης της μυϊκής αναχαίτησης
 • Ενεργητική και παθητική κινησιοθεραπεία για βελτίωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης
 • Λεμφική μάλαξη για αντιμετώπιση του οιδήματος

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρωτόκολλα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης Ασθενών | Καλλιστώ Care

Copyright Big Stock

Καθαρισμός του τραχειοβρογχικού δέντρου από εκκρίσεις
 • Εκμάθηση αποτελεσματικού βήχα.
 • Χρήση ανάρροπης θέσης και ειδικών θέσεων παροχέτευσης για τον κάθε πνευμονικό λοβό.
 • Τεχνικές με τα χέρια του θεραπευτή:
 1. Πιέσεις και τοπικές θωρακικές εκπτύξεις, για αποτελεσματικότερη προώθηση των εκκρίσεων σε κεντρικότερους βρόγχους.
 2. Πλήξεις και δονήσεις στον θώρακα, για βελτίωση της ροής του αέρα στην περιοχή.
 • Αναπνευστικές ασκήσεις για παροχέτευση εκκρίσεων. Γίνεται εκμάθηση από τον φυσικοθεραπευτή στον ασθενή των παρακάτω ασκήσεων:
 1. o Αυτογενής παροχέτευση (A.D), όπου ο ασθενής εκπαιδεύεται να υπερνικήσει τις δυνάμεις, με τις οποίες οι εκκρίσεις είναι κολλημένες στα τοιχώματα των αεραγωγών.
 2. o Τεχνική βίαιης εκπνευστικής προσπάθειας (F.E.T.), που χρησιμοποιείται για την προώθηση κρατημένων εκκρίσεων σε μικρούς βρόγχους.
 3. Ενεργός κύκλος αναπνοής (A.C.B.T.), που βελτιώνει τη ροή του αέρα πίσω από τις εκκρίσεις, υποβοηθώντας τη μετακίνησή τους.
 • Βρογχοαναρρόφηση
Αύξηση των πνευμονικών όγκων
 • Ενδυνάμωση αναπνευστικών μυών:
 1. Ασκήσεις για ενδυνάμωση του διαφράγματος.
 2. Ασκήσεις για ενδυνάμωση των εισπνευστικών και εκπνευστικών μυών.
 3. Ασκήσεις σε συνδυασμό με αναπνοές.
 • Κινητοποίηση του θώρακα και των πλευρών με τα χέρια του θεραπευτή, με σκοπό την αύξηση της διαμέτρου του θώρακα και καλύτερο αερισμό.
 • Προγράμματα άσκησης με χρήση εξασκητών αναπνοής (πχ τύπου triflo).

Μείωση του αναπνευστικού έργου και της δύσπνοιας.
 • Εκμάθηση σωστού προτύπου αναπνοής.
 • Εκμάθηση διαφραγματικής αναπνοής και εξάσκηση σε διάφορες θέσεις ή κατά τη βάδιση.
 • Τοποθέτηση του αρρώστου σε κατάλληλη θέση για:
 1. βελτιστοποίηση της χαλάρωσης
 2. βελτίωση του αερισμού και πρόληψη ατελεκτασιών
 3. ελαχιστοποίηση της δύσπνοιας και του αναπνευστικού έργου.
 • Προγράμματα αύξησης της αντοχής των αναπνευστικών μυών.
 1. Ασκήσεις αναπνευστικών μυών
 2. Ασκήσεις όπως βάδιση σε ανηφόρα, σκάλες, ή εργονομικό ποδήλατο.
 3. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ

Πρωτόκολλα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης Ασθενών | Καλλιστώ Care
Copyright Iga Doo

Διαβάστε το άρθρο Η Τραχειοστομία στους Ενήλικες Ασθενείς απο τον Dr. Άλεξ Π. Μπετροσιάν, MD | Ειδικός Παθολόγος-Εντατικολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Φροντίδας Υγείας ‘Καλλιστώ’.

 • Πρόληψη επιπλοκών όπως ατελεκτασίες, πνευμοθώρακας ή στένωση της τραχείας.
 • Καθαρισμός του κατώτερου αναπνευστικού από εκκρίσεις.
 • Άσκηση των αναπνευστικών μυών και βελτίωση των αναπνευστικών όγκων. Γίνεται σε συνεργασία με τον θεραπευτή ή με χρήση εξασκητών αναπνοής.
 • Εκπαίδευση του ασθενή σε σωστό πρότυπο αναπνοής και αυτοδιαχείριση εκκρίσεων.
 • Διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης, καλής καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και αυθόρμητης αναπνοής.
 • Συναισθηματική υποστήριξη και συντήρηση της επικοινωνίας του αρρώστου, με νοήματα, γραπτώς ή με ανάγνωση χειλιών.
 • Τέλος, προετοιμασία του ασθενή για αφαίρεση τραχειοσωλήνα καθώς και εντατική φυσικοθεραπεία μετά τη σύγκλιση της τομής

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρωτόκολλα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης Ασθενών | Καλλιστώ Care
Copyright Neurology Center Toronto
Αρχικό Σταδιο (χαλαρό)
 • Διευκόλυνση αναπνοής
 • Διατήρηση εύρους αρθρώσεων
 • Πρόληψη κατακλίσεων
 • Πρόληψη σπαστικότητας
 • Τοποθέτηση άνω και κάτω άκρων για πρόληψη σπαστικότητας σε ειδικές θέσεις
 • Κινητοποίηση σε όλες τις θέσεις
 • Στροφή προς υγιή και πάσχουν πλευρά
 • Πατέντα κίνησης άνω και κάτω άκρου PNF
 • Φασικά και τονικά ερεθίσματα για αύξηση τις διαθεσιμότητας των κινητικών νευρώνων
 • Έντονα χρώματα και μουσική
 • Πολλά οπτικά και απτικά ερεθίσματα
 • Προετοιμασία για ορθοστάτηση και ενδυνάμωση υγιούς πλευράς
 • Ασκήσεις ισορροπίας και σταθερότητας από καθιστή θέση
Στάδιο Σπαστικότητας
 • Βελτίωση ισορροπίας
 • Βελτίωση προσανατολισμού
 • Βελτίωση ορθοστάτησης
 • Εκμάθηση Βάδισης
 • Ασκήσεις από όλες τις θέσεις
Ορθοστάτηση
 • Ορθοστάτηση με μοίρασμα βάρους και στα δύο πόδια
 • Μετατοπίσεις βάρους
 • Μεταβολές βάσης στήριξης
 • Ανύψωση υγιούς για στήριξη σε πάσχον
Στάδιο Σχετικής Ανάρρωσης
 • Βελτίωση βάδισης με ισορ. Αντιδράσεις
 • Βελτίωση κύκλου βάδισης
Σκοπός Φυσικοθεραπείας
 • Διατήρηση κινητικότητας
 • Επιβράδυνσης εγκατάστασης δυσκαμψιών
 • Βελτίωση ισορροπίας
 • Βελτίωση στάσης και βάδισης
 • Αύξηση αναπνευστικής λειτουργίας
Φυσιοθεραπευτική Αντιμετώπιση
 • Τεχνικές PNF
 • Τεχνικές BOBATH
 • Βελτίωση στάσης σώματος
 • Διαίρεση σύνθετων δραστηριοτήτων σε επιμέρους
 • Επανεκπαίδευση βάδισης
 • Επανεκπαίδευση δραστηριοτήτων
 • Διατήρηση εύρους αρθρώσεων
Στόχοι Φυσικοθεραπείας
 • Διατήρηση αναπνευστικής λειτουργίας
 • Διατήρηση εύρους αρθρώσεων
 • Διατήρηση κινητικότητας
 • Επιβράδυνσης εγκατάστασης δυσκαμψιών
 • Βελτίωση στάσης
 • Βελτίωση ισορροπίας και βάδισης
 • Βελτίωση λειτουργικότητας ασθενή
 • Διευκόλυνση εκούσιας κινητικότητας
Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση
 • Πρόληψη παθολογικών αντανακλαστικών προτύπου θέσης και στάσης
 • Τεχνικές PNF
 • Τεχνικές BOBATH
 • Ασκήσεις FRENKEL
 • Παρεμπόδιση παθολογικών προτύπων
 • Επανεκπαίδευση δραστηριοτήτων
 • Αισθητικά ερεθίσματα
 • Επανεκπαίδευση βάδισης
 • Επανεκπαίδευση στάσης
 • Επανένταξη ασθενή
Φυσιοθεραπευτική Αντιμετώπιση
 • Μυϊκή ενδυνάμωση
 • Αντιμετώπιση πλαστικότητας
 • Ασκήσεις BOBATH
 • Ασκήσεις PNF
 • Βελτίωση ισορροπίας
 • Βελτίωση φυσικής κατάστασης
 • Αντιμετώπιση πόνου

ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Πρωτόκολλα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης Ασθενών | Καλλιστώ Care
Copyright People
Βαρέως πάσχοντες χαρακτηρίζονται οι ασθενείς που χρειάζονται υποστήριξη των ζωτικών τους λειτουργιών προκειμένου να κρατηθούν στην ζωή. Μπορεί να είναι διασωληνωμένοι ή και όχι. Η φυσικοθεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών αυτών και παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της νοσηλείας και αποκατάστασης του αρρώστου.

1. Η φυσικοθεραπεία βασίζεται στην καλή αξιολόγηση του ασθενή κατά την εισαγωγή του στην κλινική αλλά και η συνεχής επανεκτίμηση της καθημερινής εικόνας του. Χρησιμοποιώντας διεθνείς κλίμακες αλλά και μυϊκές και νευρολογικές δοκιμασίες, η ομάδα μπορεί να ορίσει τους στόχους, μακροπρόθεσμους ή βραχυπρόθεσμους, και να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης για τον κάθε ασθενή. Σημαντική είναι επίσης η αξιολόγηση των αισθητικοκινητικών, γνωσιακών ή επικοινωνιακών ελλειμμάτων.

2. Τον πιο σημαντικό ρόλο στην πρώτη φάση της αποκατάστασης παίζει η αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Πρωτεύοντα ρόλο έχει:

 • Η καλή λειτουργία των αεραγωγών και απομάκρυνση των εκκρίσεων
 • Η επαρκή οξυγονωση του αρρώστου και η πρόληψη ατελεκτασιών
 • Η πρόληψη εισροφήσεων και η διατήρηση του αντανακλαστικού του βήχα

Για τα παραπάνω, χρησιμοποιείται συνδυασμός των τεχνικών που προαναφέρθηκαν.

3. Επόμενος πολύ σημαντικός ρόλος της φυσικοθεραπείας σε τέτοιους ασθενείς, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από τον κλινοστατισμό του ασθενή ή άλλων προβλημάτων που συχνά εμφανίζονται σε βαρέως πάσχοντες (π.χ. παράλυση, μυϊκή αδυναμία, σπαστικότητα, αταξία). Οι στόχοι της φυσικοθεραπείας σε αυτό το στάδιο είναι:

 • Η πρόληψη των βραχύνσεων των αρθρώσεων, των μυών και των μαλακών μορίων, και διατήρηση της ευκαμψίας τους.
 • Διατήρηση των μυών σε θέση επιμήκυνσης κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Ενδυνάμωση των μυών και αποφυγή ατροφιών. Αρχικά με παθητική κινητοποίηση και όσο ο ασθενής βελτιώνεται με υποβοηθούμενες ή ενεργητικές ασκήσεις.
 • Κινητοποίηση όλων των αρθρώσεων και φόρτιση οστών και χόνδρων
 • Αποφυγή κατακλίσεων και παραμορφώσεων όπως η έκτοπη οστεοποίηση.
 • Συχνή κινητοποίηση του ασθενή κατά τη διάρκεια της ημέρας, και συχνές αλλαγές θέσεων όσο είναι επι κλίνης.

4. Στα επόμενα στάδια της αποκατάστασης και καθώς η εικόνα του ασθενή σταθεροποιείται και βελτιώνεται η φυσικοθεραπεία εστιάζει:

 • Στην εντατική ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Στην σταδιακή έγερση και φόρτιση καθώς και μεταφορές βάρους από όρθια θέση.
 • Στην βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος και αύξηση της αντοχής του ασθενή.
 • Στην κινητική επανεκπαίδευση του ασθενή στη βάδιση αλλά και σε άλλες δραστηριότητες.

Όθωνος 33, Χαλάνδρι
Αθήνα 15231

Τηλ: 2130908318 | 2130908319 | 6973720725
Email: info@kallistocare.com

Ώρες Επισκεπτηρίου

Κατόπιν συνεννόησης – Με ραντεβού

Ωράριο Επικοινωνίας & Πληροφοριών

Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00